Følg oss på Facebook

Aktiviteter

februar 2021
ma ti on to fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Om turnpartiene

Skrevet av Kristine S. Lundekvam den 20.10.2016

  

Foreldre & Barn

Alder fra ca 2 år.

Her trener foresatt sammen med barnet. Det er fokus på lek og sampill

 

Gymlek

Alder ca 4-5 år.

I gymlek trener barna grov- og finmotorikk, kropps- og romorienteringsevnen, koordinasjon, balanse, musikk- og rytmefølelse. Innføring i turnøvelser.

 

Freerunning

Innføring i turn, men med mer fokus på hopp og sprett (enn Grunnstigen) 

 

Grunnstigen 

Alder 6-9 år.

Idrettens Grunnstige er bygd opp slik at barna har noe å strekke seg mot hele tiden. Gjennom 10 ulike øvelsesgrupper som hver er delt inn i 10 trinn, fra det helt enkle til en ferdig turnøvelse, lærer barna de mest grunnleggende ferdighetene i turn. 
Vi bruker ringer, tau, bommer, matter etc. og øver på motorikk. 
En øvelse kan være å stå på hodet og en viderefører forlengs og baklengs rulle fra Gymlek. En starter også med en forsiktig innføring i trampet.

 

Tropp

Utøverne på tropp, blir plukket ut fra breddepartiene, eller har drevet med trampett eller tumbling tidligere.
Med tropp menes det at man deltar med 6 – 12 utøvere på et lag.


•    I tropp konkurreres det i trampett, tumbling og frittstående.

 

Apparatturn

 

Apparatturn - Konkurranseturn er en flott idrett for de som liker å trene mye!  Man trener fra 2 til 6 dager i uken, avhengig av bl.a. alder og nivå. Utøverne på disse partiene er plukket fra breddepartiene eller har vært Apparatturnere i lag andre steder i landet. Er du ny innflyttet og er Apparatturner, ta kontakt med oss. Barn som viser talent og ferdigheter kan også bli kontaktet for testing.

 

Utøveren må være motivert for mye trening. Han/hun bør være lett og motorisk godt utviklet. Foresatte må regne med en del oppfølging av barna. Dette i forbindelse med arrangementer som konkurranser, oppvisninger og samlinger. Det er viktig at foreldre er innstillt på å følge opp og støtte apparatturnerne. De trener mye og trenger motivasjon hjemmefra. I tillegg står ofte foreldrene som arrangør på arrangementene.

 


•    Apparatturn jenter (Turn Kvinner) deltar i konkurranser i apparatene skranke, hopp, frittstående og bom.

 

Hopp

Hopp hestens høyde er 125 cm, men kan justeres etter gymnastens høyde innenfor gitte rammer. Foran hopphesten ligger ett hopp brett/springbrett som brukes til å skape stem mot hopphesten etter endt tilløp. Tilløpet er maksimum 25 meter. I hopp kreves rene og kraftfulle bevegelser som kombinerer høyde og lengde med en eller flere rotasjoner og en stødig landing. Nivået av vanskelighet avgjør verdien av ett hopp. Kroppskontroll og kroppens posisjon ved landing honoreres også. Farten i tilløpet er avgjørende for den kraftoverføringen man tar med seg over på hoppet.

Skranke

I motsetning til guttenes parallelle holmer (stenger) hviler kvinnenes holmer på vertikale støtter i forskjellige høyder. Den laveste holmen er plassert 1,65 meter over bakken, mens den øverste holmen er plassert 2,45 meter over bakken. Avstanden mellom holmene kan være opp til 1,80 meter. Skranke er ett av kvinnenes mest spektakulære apparater og krever kraft, mot og koordinasjon kombinert med rotasjoner og mange skifter av grep. En optimal øvelse karakteriseres med en original kombinasjon av flere elementer som flyge elementer, rotasjoner og bevegelser over, under og mellom holmene.

Bom

Bom er kanskje det mest dramatiske apparatet for jentene. En bom er 5 meter lang og står plassert 1,25 meter over bakken. Bommens bredde som man turner på er 10 cm. På denne bommen utføres vågale øvelser. Øvelsene må inneholde en rekke akrobatiske elementer, som hopp og sprang, vendinger, steg, kombinasjon av gange og løpe steg, så vel som bølge og balanse elementer i liggende, sittende og stående posisjoner. De som virkelig mestrer bommen utfører også en variasjon av forskjellige saltoer. Gymnasten må bruke hele bommens lengde, samtidig som man uttrykker eleganse, fleksibilitet, selvtillit og kontroll. Øvelsen kan maksimum vare i 1,30 minutter.

Frittstående

Øvelser i frittstående utføres på en 12×12 stor matte med svikt. Frittstående er målestokken for ferdigheter og fritt uttrykk. Frittstående for jenter er akkompagnert av musikk (uten tekst). Øvelsen i frittstående er en blanding av danse bevegelser og ett vidt spekter av tumbling og akrobatiske elementer. Turningen eller akrobatikken varierer i henhold til tempoet i øvelsen (viktig at man følger tempoet i valgt musikk). Øvelsen kan maksimum vare i 1,30 minutter. Individualitet, originalitet, modenhet, mestring og den artistiske kvaliteten er hovedingredienser for å oppnå en høy poengsum i frittstående.

•    Apparatturnturn gutter (Turn Menn) deltar i konkurranser i apparatene svingstang, hopp, bøylehest , turnringer, skranke og matte.

Apparatturn for menn består av 6 apparater: Frittstående, bøylehest, ringer, hopp, skranke og svingstang.

Frittstående

Øvelser i frittstående utføres på en 12×12 stor matte med svikt. I herrenes frittstående øvelse benyttes ikke musikk i motsetning til kvinnenes frittstående øvelse. Herrenes øvelser karakteriseres ved en sekvens med sammenhengende elementer som demonstrerer styrke, fleksibilitet og balanse på en gang. Hver øvelse inneholder bevegelser som kombinerer ett nummer av elementer som saltoer, håndstående og rotasjoner. Utførelsen og formen på øvelsen må uttrykke en personlig stil. Det er viktig at hele flaten på matten blir benyttet. En frittstående øvelse for guttene kan maksimum vare i 1 minutt og 10 sekunder.

Bøylehest

Bøylehesten er 1,15 meter høy og har to håndtak (2 bøyler på 12 cm hver) festet til apparatets kropp. Disse håndtakene er plassert på tvers av bøylehesten med 40 til 45 cm avstand. Øvelsene i bøylehest krever bruk av hele hestens overflate og presenterer en rekke sirkulære og pendel liknende bevegelser, bein kretser, sakse bevegelser og håndstående. Øvelsen avsluttes med ett avhopp.

Ringer

Ringene henger 2,75 meter over bakken i en fastmontert struktur. En øvelse i ringer skal inkludere sving og håndstående for å understreke muskestyrke. Øvelsen må avsluttes med ett akrobatisk avhopp.

Hopp

Hopp hestens høyde er 135 cm, men kan justeres etter gymnastens høyde innenfor gitte rammer. Foran hopphesten ligger ett hopp brett/springbrett som brukes til å skape stem mot hopphesten etter endt tilløp. Tilløpet er maksimum 25 meter. I hopp kreves rene og kraftfulle bevegelser som kombinerer høyde og lengde med en eller flere rotasjoner og en stødig landing. Nivået av vanskelighet avgjør verdien av ett hopp. Kroppskontroll og kroppens posisjon ved landing honoreres også. Farten i tilløpet er avgjørende for den kraftoverføringen man tar med seg over på hoppet.

Skranke

En skranke består av to parallelle holmer (stenger) som er 3,50 meter lange og er festet i ett stativ som gjør at stengene befinner seg 1,95 meter over bakken. Høyden og avstanden mellom holmene kan justeres etter gymnastens lengde innenfor gitte grenser. Normalt er avstanden mellom stengene ca tilsvarende gymnastens lengde fra albu til fingerspiss. Skranke krever en kombinasjon av pendel bevegelser, sving og håndstående som krever styrke. Gymnasten må benytte hele skrankens lengde og må turne på oversiden, undersiden og i mellom holmene. Øvelsen avsluttes med ett avhopp.

Svingstang

Svingstangen er 2,40 meter lang og er festet i ett stativ 2,75 meter over bakken. I en svingstang øvelse utfører gymnasten sammenhengende og rene sving bevegelser rundt svingstangen. Kroppen må ikke komme i kontakt med svingstangen, kun hendene. Gymnasten må vise forandring i grep, sving bevegelser forover og bakover. Slippmomenter der man slipper grepet i svingstangen for så å ta grepet tilbake kan også være en del av øvelsen når man kommer opp på et høyere nivå. Avhoppet er en viktig del av øvelsen og er vanligvis akrobatiske og spektakulære.

 


Gym X Turn for voksne

Turn og trening for voksne utøvere. Vårt motto er "Kom som du er og gjør det du klarer". Her kan du lære å turne, friske opp gamle kunster og holde deg i form.