Følg oss på Facebook

Aktiviteter

august 2019
ma ti on to fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Priser

Skrevet av Kristine S. Lundekvam den 04.01.2019

Spørsmål angående medlemskontingent / treningsavgift, send epost til post#sotrask.no

 

Medlemskontingenten gir et medlem rettigheter og plikter, slik som stemmerett og valgbarhet på årsmøtet.

Treningsavgiften er betalingen for å få trene på et parti.  (NIF)

 

MEDLEMSKONTINGENT

KR 275,- pr år (2018) Denne blir samme i 2019

 

Alle medlemmer i Sotra SK betaler Medlemskontingent. For Turn & Dans er denne satt til kr 275,- Den betales om våren (kommer i når man melder seg inn for de som begynner senere på året). Sendes på egen fatura ev sammen med treningsavgift. Alle må betale denne. Medlemskontingenten dekker medlemsskap i Norges Gymnastikk og Turn Forbund og Hordaland Gymnastikk og Turn krets (Forbunds og krets kontingent), samt forsikringer gjennom disse. Lik sum for alle medlemmer.

 

Fra 2020 vil det muligens komme endringer i Medlemskontingent.

 

 

Treningsavgift kommer i tillegg til Medlemskontingenten. Denne kommer hvert halvår.

 

Rabatter:

Dersom man går på to eller flere parti innen dans og turn får man vanligvis halv pris på billigste parti (gjelder ikke partiet "Turn for dansere"). Kan og forekomme andre avtaler. 

Utøvere som går på turn/dans og Håndball/Fotball/basket/Boksing (el annet i SSK) Får avtrekk kr 275,- pr år (i 2019)

Studentrabatt på Tropp jr/sr.

 

PRISER  PR. HALVÅR   (ca 13 treninger i halvåret - kan variere, litt færre på høsten og litt flere på våren).

TRENINGSAVGIFT for BREDDEPARTIER og DANS    Oppdaterte priser (noen endringer grunnet endret antall dager, tider, trenere mm)

Gymlek/ Danselek

Kr. 950,-

 

Grunnstigen

Kr. 1250,-

 

GymX Stevneparti / GymX Styrke / GymX Voksenturn

Kr. 1350,- en-to dager/parti, 1750,- tre og flere dager/parti  / gratis for trenere i Turn & Dans

 

Yoga

kr. 

 

Breakdance Nybegynner / Litt øvet

Kr. 1350,- / 1550,-

 

Streetdance (streetjazz, hiphop)

Kr.1100,- (6-8år) / 1350,- (9-10år) / 1550,- (11-13 år) / 1750,-  (13+) (inkluderer en dag i uken med turn for utøvere 11+)

 

Akrobatikk

Kr. 1750,- (to dager)

 

Foreldre & Barn

Kr. 350,- (barnet) Foresatt betaler medlemskontingent men ikke treningsavgift

 

Paragym

 Kr. 950,- 

 

Paraturn

Kr. etter avtale dager og tider

 

Cheerleading

 Kr. 1750,- (inkluderer 1 dag Cheer og en dag cheer/turn)

 

Freerunning

 Kr. 1250,-

 

SALTO (Tropp uten konkurranse (nybegynner mm))

Kr. 1250,- en dag /kr 1750,- to-tre dager

 

Sportsdrill

Kr. 1750,- to dager i uken

 

  

Treningsavgiften dekker utgifter til utstyr og materiell, godtgjørelse til trenere, administrasjon mm.

For familier med ekstra lav økonomi finnes det egne ordninger. Ta ev kontakt med sportslig leder 
 

  

TRENINGSAVGIFT  KONKURRANSEUTØVERE (TURN)    (Tropp følger i utgp skoleruten, men kanskje litt ekstra (ca 35-42 uker, Apparatturn ca 40-45 uker)

Tropp *

 

Kr. ,-  2d. Aspirant 

Kr. ,-  3-4d. Rekrutt 

Kr. ,- 3-4d.  Junior

Kr. ,- 3-4d Senior

 

----------------------------------------------------------

 
Apparatturn **

 

Kr. 1750,- / 2500,-  MiniAspirant B2( to/tre dager)

Kr. 1750,- / ,-  Guttegruppen (to/tre dager)

 

(Mini)Aspiranter, Rekrutter, Stigegymnaster, FIG utøvere mm egne satser 

Egenandeler tilkommer på disse partiene.

 

 

  * Egenandel Tropp i form av vakthold.  

** Egenandel Apparatturn. (Egenbetaling / annen dugnad)

 

Påmelding til KM, Vestlandsmesterskap, Norges cup, Gymfest, Vinterleir, Sommerleir, Treningssamlinger mm betales når aktuelt

 

"KONKURRANSELISENS"- Utvidet treningslisens og forsikring

Konkurranseutøvere mottar faktura direkte fra Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) hvert år. (kommer på mail)

Alle konkurranseutøvere på Tropp og Apparatturn må ha gyldig lisens. Dette gjelder både for konkurranser, men og som utvidet forsikring på trening.

Priser

 

 

Kategori 1

Barn 9-12 år                   kr. 200,-

 

Kategori 2

Ungdom fra 13 år              kr. 500,-

 

 

 

 

Utøvere som er 8 år eller yngre må ikke løse lisens. Men dersom man ønsker å nyte godt av en utvidet forsikring kan man velge å løse lisensen også for de som er under 9 år. 

Utøveren må kunne fremvise gyldig lisens før hver konkurranse for å delta.


Alle som skal delta i konkurranser skal ha med seg dokumentasjon til hver konkurranse på at de har gyldig konkurranselisens. Som dokumentasjon gjelder lisenskort med oblat eller annen gyldig kvittering.