Følg oss på Facebook

Aktiviteter

februar 2021
ma ti on to fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Turnhall i Straume Idrettspark
Turnhall i Straume Idrettspark

Turnhall i Straume Idrettspark

Endelig ser det ut for at Sotra Turn og andre turninteresserte får drømmen om en ny basishall for turn realisert. Trond Mohn har tilbudt seg å være med på finansieringen.

Skrevet av Kristine S. Lundekvam den 16.11.2016

 

Alle som har drevet med turn vet at mye av treningstiden i en vanlig idrettshall går med til å rigge opp og ned alt turnutstyret. Ikke bare er det tidkrevende, men det er også tunge løft som kan gi selv den sprekeste utfordringer. 
En basishall for  Sotra turn´s ca 1.000 medlemmer, har derfor i lengre tid stått øverst på ønskelisten. En hall hvor alt utsyr til en hver tid står fastmontert!

 

Se også artikkel i Vestnytt

Fra Ågotnes til Straume

I sine første år hadde Sotra Turn sin «base» på Ågotnes, men de siste årene er mye av hovedaktiviteten flyttet fra Ågotnes til Straume, som følge av at Sotra Arena stod ferdig i 2013. Etter den tid har en stor del av ny-rekrutteringen kommet fra Litle Sotra. Frafallet fra dette området er mindre. Man ser større muligheter for et regionalt sentrum og har et ønske inn i framtiden om å satse mer på toppidrett, gjerne sammen med en videregående skole.
Dette var bakgrunnen for at Sotra Turn våren 2016 tok kontakt med Sotra Sportsklubb. Man ønsket å se på mulighetene for et samarbeid og sjansen for å realisere drømmen om en turnhall i Straume Idrettspark. 

I en basishall vil alt turnutstyret stå fastmontert

det meste av året, og mye av utstyret vil være

nedsenket i gulvet for å gi rette høyder og

maksimale treningsforhold.

Interessen var der, og klubbene kom fort til en konklusjon om at dette kan bli veldig positivt for begge parter og alle utøverne som er involvert. Sotra Sportsklubb har idrettsgrener hvor basistrening er mangelvare. Selv om en turnhall primært er for turnere, vil det åpne opp muligheter for en mer variert trening også for de andre idrettene i SK. Dette vil være skadeforebyggende og føre til ett lærerikt samarbeid på tvers av de ulike idrettsgrenene.

Sammenslåing av klubbene

Begge klubbene kom etter hvert frem til en erkjennelse om at sammenslåing vil være avgjørende for både finansiering og fellessynergier av en ny hall. Klubbene har derfor satt ned to grupper som skal utrede og forberede saker om hall og sammenslåing til klubbenes årsmøter i 2017. Underveis i prosessen vil det bli holdt Almanna- og informasjonsmøter i regi av klubbene, hvor det gis mulighet for alle medlemmer å gi tilbakemeldinger underveis i prosessen.

Allerede 29.november blir det informasjonsmøte for alle medlemmer i Sotra Turn, og i starten av desember følger vi opp med møte for medlemmer i begge klubbene.

Turnhallen

Hallen er kostnadsberegnet til ca. 50 mill. eks mva. og vil inneholde en komplett basishall for turn på ca. 1.500 kvm. I tillegg er det planlagt egne rom og soner for bl.a. dans, undervisning, troppsgymnastikk samt et område spesielt tilrettelagt for fysiske og psykiske utviklingshemmede. 
Sotra Sportsklubb får tilbakebetalt spillemidler for bl.a. fotballhall og baner de kommende årene, og er villig til å bruke deler av disse midlene til ny turnhall. Det er også gjort vurdering av hvor stort lån en sammenslått klubb kan ta opp. Hallen vil være berettiget ca. 10 mill. i spillemidler, men dette er penger som først blir utbetalt 3-4 år etter at hallen står ferdig, og må derfor forskutteres.
I august i år sa Trond Mohn at han ville være med på finansieringen av hallen, og sikrer derfor en oppstart allerede i 2017 forutsatt at andre offentlige premisser er på plass og at begge klubbenes årsmøter godkjenner planene. 

Det er 2 alternative plasseringer av en turnhall i Straume Idrettspark.
En av dem er på deler av dagens Sartorbane. Dette vil i tilfelle åpne for nye 5`er og 7`er baner for fotballen i tillegg til nye A-lags garderober. 

 

For spørsmål bruk mail: basishall@sotraturn.no  

Allmannamøte blir på Knappskog skole 29.11.16 kl.20-21